ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางฉวีวรรณ นันทารมย์ เกษตรอำ…
Read more

สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ลงพื้นที่จัดทำการประชาคมตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางฉวีวรรณ นันทารมย์ เกษตรอ…
Read more