ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
ตำบลกำแพงดิน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557