การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ รุ่นที่ 3
วันที่ 28 มีนาคม 2557