การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ รุ่นที่ 2
วันที่ 27 มีนาคม 2557