การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ รุ่นที่ 1
วันที่ 26 มีนาคม 2557