การประชุม ก.ช.ภ.อ. อำเภอสามง่าม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยหนาว(นาข้าว)
วันที่ 18 มีนาคม 2557