ข่าวสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566 New
เทศบาลตำบลสากเหล็ก รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2566 New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ กับนายจ้างบริษัท Singapore Airlines Limited New
เทศบาลเมืองตะพานหิน รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลกำแพงดิน รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2566
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 269 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเพยาบาลพิจิตร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ฉุกเฉินการแพทย์) ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลทับคล้อ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองตะพานหิน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2566

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น