เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและการฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด

สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่ามได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล การเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช แลกการฟื้นฟูข้าวและผักหลังน้ำลด จาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกรให้เฝ้าระวังพื้นที่การเพาะปลูกที่มีความเสี่ยงดังกล่าว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น