กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางฉวีวรรณ นันทารมย์ เกษตรอำเภอสามง่าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565