สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ลงพื้นที่จัดทำการประชาคมตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางฉวีวรรณ นันทารมย์ เกษตรอำเภอสามง่าม มอบหมายให้นายวรสาร เมืองทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จัดทำการประชาคมตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ในพื้นที่หมู่ที่ 3,4,5 และ 12 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เกษตรกรเข้าร่วมประชาคมจำนวน 200 ราย