แหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอ

วัดศรีศรัทธาราม(วัดโบสถ์จระเข้) อ.สามง่าม

https://www.phichitguide.com/tourist/1330/

 

วัดใหม่ปลายห้วย อ.สามง่าม

https://www.phichitguide.com/tourist/1328/

 

วัดเทพสิทธิการาม (วัดบ้านไร่) อ.สามง่าม จ.พิจิตร

https://www.phichitguide.com/tourist/1329/

 

ชุมชนบ้านสระยายชี อ.สามง่าม

https://www.phichitguide.com/tourist/1331/