ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ถนนพิจิตร-กำแพงดิน ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

รหัสไปรษณีย์ 66140 

โทรศัพท์/โทรสาร
056691410
อีเมล
sumngam.doae@gmail.com

แผนที่